Bicom Bioresonantie

Bioresonantie diagnose en behandeling
Middels het stellen van de diagnose weet ik waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de patiënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren. Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.                                                                                                                                                                

Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert krijgen we een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Veel ziekte-processen beginnen met verstoorde, disharmonische trillingen. Op deze manier wordt de vaak verborgen oorzaak van de ziekte, of datgene wat een ziekte in stand houdt, opgespoord. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een allergie, virus, bacterie, parasiet, enzovoorts. Deze kunnen dan in het therapeutische deel specifiek behandeld worden.

Door middel van een biologisch filter scheidt het apparaat de binnenkomende gezonde en zieke trillingen. De harmonische, gezonde trillingen worden versterkt teruggegeven. De disharmonische, ongezonde trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van het lichaam en krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn zelfgenezende kracht te activeren en daarmee te genezen.

Extra
Tijdens de behandeling kan een remedie met behulp van de juiste frequenties opgeladen worden. Deze bevat dan dezelfde trillingen/informatie als de gegeven behandeling en kan (vaak samen met een homeopathisch middel) naar huis meegegeven worden om het behandelingseffect te versterken en te verlengen.

Welke klachten zijn met Bioresonantie te behandelen?
De Bicom bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van de ziekte van Lyme, Pfeiffer, acute- (bijv. hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen. Tevens is de Bicom therapie effectief bij huid, longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkades.